Fiets kopen via werkgever? Lees hier hoe!

Vanaf 1 januari 2015 zij er twee mogelijkheden waarmee u een fiets kunt aanschaffen met belastingvoordeel!  Sinds het afschaffen van het bedrijfsfietsplan (1 januari 2015) kunt u een fiets met belastingvoordeel aanschaffen via de werkkostenregeling (WKR). Binnen deze regeling kan uw werkgever er voor kiezen u de mogelijkheid te bieden een fiets te kopen en te betalen uit uw bruto salaris. Voor de werkgever zijn hier regels aan verbonden en geldt er een beperking voor de hoogte van het bedrag. Maar, hiernaast kan uw werkgever gebruik maken van het nieuwe fietsplan, waarbij deze u een belastingvrije reiskostenvergoeding of renteloze lening verstrekt.

1e mogelijkheid: Een fiets kopen via de WKR

Informeer bij uw werkgever naar de mogelijkheid om een fiets via WKR aan te schaffen. Vraag uw werkgever óf en voor welk bedrag u een fiets mag aanschaffen binnen de WKR. Uw werkgever kan de administratie zelf beheren of werken met een bemiddelaar zoals NFP FiscFree.

U zoekt vervolgens een nieuwe fiets uit. Wanneer u een fiets ziet die meer kost dan dat de WKR van uw werkgever toestaat dient u de meerprijs netto te betalen.

De betaling

De betaling hangt af van uw werkgever. Vraag dus aan uw werkgever wat voor de u de juiste optie is.

* U betaalt zelf en declareert vervolgen het bedrag bij uw werkgever ( dan kunt u ook gebruik van aanbiedingen maken )
* Uw werkgever betaalt ( dan kunt u ook gebruik van aanbiedingen maken )
* Betaling loopt via een NFP/Fisc Free (u kunt geen gebruik maken van aanbiedingen, NFP/Fisc free regelen de betaling via uw werkgever ) De meerprijs dient afgerekend te worden in de winkel mits anders met uw werkgever overeengekomen.

Zijn er kosten aan verbonden?

NFP/FiscFree rekenen een vergoeding (administratiekosten e.d.) van 15% over de eerste €749,00 van de fiets (dus maximaal €112,35) en over eventuele accessoires. Daarnaast kan een eventuele meerprijs ontstaan als de prijs van de fiets de vergoeding van uw werkgever overschrijdt. Vandaar dat u GEEN gebruik van aanbiedingen kunt maken, tenzij wij de €112,35 bij de aanbiedingsprijs optellen dan kan het wel.
Voorbeeld een fiets is afgeprijsd van €799,00 voor €599,00, dan kunt u deze fiets wel op het bestelformulier zetten  maar tegen de prijs van €599,00 + €112,35( administratie koste e.d NFP/Fic Free ) in totaal dan € 711,35

2e Mogelijkheid: Het nieuwe fietsplan

Werkgevers hebben naast de WKR-regeling nog steeds een andere mogelijkheid om werknemers te helpen bij de aanschaf van een nieuwe fiets:

* Werkgevers mogen werknemers die met de fiets naar het werk komen belastingvrij maximaal 19 cent per kilometer vergoeden voor woon-werkverkeer. Net als voor de auto.
* Werkgevers mogen een renteloze lening verstrekken voor de aanschaf van een fiets. Die kan worden afgelost met de kilometervergoeding.

Deze vergoeding en lening mag worden gegeven buiten de WKR (Werkkostenregeling). Deze heet het nieuwe fietsplan.

Informeer bij uw werkgever en vraag óf en voor welk bedrag u een fiets mag aanschaffen op terugbetaling vanuit uw reiskostenvergoeding van 19 cent én een renteloze lening. U zoekt uw nieuwe fiets uit, en  wanneer u een fiets ziet die binnen het afgesproken bedrag met uw werkgever valt kunt u hem aanschaffen.

De betaling

De betaling hangt af van uw afspraken met uw werkgever. Spreek dus met uw werkgever af hoe de betaling te verrichten:

* U betaalt zelf en declareert het bedrag bij uw werkgever ( u kunt gebruik maken van aanbiedingen )
* Uw werkgever betaalt ( u kunt gebruik maken van aanbiedingen )

Voorbeeld: U kiest een nieuwe fiets uit waarvoor u van uw werkgever een bedrag van €2.199,00 leent. U werkt vijf dagen per week en de enkele reisafstand van uw woning naar uw vast werk is 15 kilometer. De vaste onbelaste reiskostenvergoeding is dan voor het hele jaar maximaal 214 dagen x 30 kilometer x € 0,19 = € 1219,80. Per maand is dat € 101,65. Daarmee kunt u binnen 22 maanden de fiets terugverdienen. Klasse! Bij deeltijd moet u er rekening mee houden dat de vergoeding naar rato wordt aangepast.

Zijn er extra eisen aan verbonden?

De Belastingdienst stelt geen nadere eisen meer waaraan medewerkers moeten voldoen om een ‘fiets van de zaak’ aan te schaffen. De werkgever bepaalt zelf de spelregels. Zoals hoe vaak medewerkers een nieuwe fiets kunnen krijgen, welk deel van het aankoopbedrag je vergoedt krijgt, het type fiets (mag ook een elektrische fiets zijn) en de aard van het gebruik (alleen voor woonwerk- of ook privégebruik).

Wat als ik binnen de looptijd van de lening verander van werkgever?

Verander je van werkgever voordat de lening is afgelost, dan betaal je het openstaande bedrag in een keer af aan je werkgever. Tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.

EEN FIETS KOPEN VIA UW WERKGEVER

Wilt u meer informatie neem contact met ons op